Regulamin

Regulamin zajęć

Regulamin zajęć  Szkoły Tańców Orientalnych ORIENTANA

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 2. Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestniczek zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwe, a także zakładać odpowiedni strój.
 4. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, ponieważ pierwsze minuty spotkania przeznaczone są na rozgrzewkę.
 5. Uczestnik zajęć jest odpowiedzialny za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w zajęciach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

§ 2. Zapisy na zajęcia i płatności

 1. Zapisy na zajęcia przyjmowane są drogą elektroniczną na e-mail: orientana@onet.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 503-361-896. Zgłaszając swój zapis na zajęcia należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu, telefon i adres e-mail.
 2. Stawki za kursy przedstawione są w zakładce ZAJĘCIA– na stronie www.orientana-klub.pl
 3. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych zajęć lub ulgowego miesięcznego karnetu.
 4. Karnet obowiązuje przez miesiąc (cztery kolejne zajęcia).
 5. Opłaty za kurs przyjmowane są przed zajęciami. Cena karnetu wzrasta o 10 zł, gdy wykupiony zostanie po terminie.
 6. Istnieje możliwość usprawiedliwienia z góry przewidzianych nieobecności. Należy o nich powiadomić w momencie kupowania karnetu i wówczas wysokość opłaty za karnet jest pomniejszana proporcjonalnie o wartość jednych zajęć. Przy dłuższej nieobecności nie ma możliwości wykupienia karnetu, a jedynie opłacenie pojedynczych lekcji.
 7. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby, które wniosły opłatę za kurs lub pojedynczą lekcję.

§ 3. Pozostałe postanowienia

 1. W wyjątkowych przypadkach Szkoła ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo.
 2. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż wymagana, organizator ma prawo rozwiązać grupę. Wówczas wniesione z góry  opłaty zostaną zwrócone, lub zaproponowane będą zajęcia w innej grupie.
 3. Obowiązuje zakaz udostępniania choreografii z zajęć osobom  niebędącym uczestnikami kursów w szkole ORIENTANA.