Kontakt

Teresa Kruk

Na wszelkie pytania odpowiedź można uzyskać:

Nr konta bankowego: 24 1240 3969 1111 0000 4238 3813 (Bank Pekao S.A.)

Wysłanie zgłoszenia bądź zapytania na podany wyżej adres e-mailowy, bądź telefonicznie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w celu realizacji złożonego zapytania/zgłoszenia (m.in. możliwości kontaktu, wpisu na listę, weryfikacji, potwierdzenia tożsamości, potwierdzenie płatności) . W przypadku braku wyrażenia zgody, udzielenie odpowiedzi/dokonanie zapisu na kurs/ zajęcia jest niemożliwe. Administratorem danych jest Klub Kobiet ORIENTANA, który działa na terenie Szczecina, NIP 955-152-20-35.

Przysługują Ci następujące prawa:

  • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres: orientana@onet.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).